Spirox D


 

Naziv

Spirox D


Proizvođač

UPL


Preventivni i kurativni fungicid namijenjen za kontrolu biljnih bolesti na vinskim i stonim sortama vinove loze.

AKTIVNA MATERIJA: spiroksamin 400 g/l + difenokonazol 50g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA:

- vinova loza - za kontrolu pepelnica (Uncinula necator) i crne truleži grožđa (Guignardia bidvellii) u dozi od 0,5 L / ha. : Vinske sorte vinove loze tretiraju se od fenološke faze kada se razvije treći list do fenološke faze kada bobice dođu u kontakt. Sorte stonog grožđa, međutim, tretiraju se od fenološkog stadija kada je treći list razvijen do kraja cvetanja.
U jednoj vegetacionoj sezoni, ista zemlja može se tretirati proizvodom dva puta u razmaku od najviše 10 dana. Preporučena potrošnja vode je 200-1000 L / ha.

NAPOMENE:

Upotreba proizvoda može uticati na fermentaciju mošta i na kvalitet vina proizvedenog iz tretiranog grožđa. Sredstvo ne uzrokuje oštećenje kultivisanih biljaka kada se koristi u skladu sa uputstvima za upotrebu. Pojava otpornosti na fungicide se može izbjeći promjenom ili mješanjem sredstava, koji imaju različite načine rada. Zbog toga se Spirox D treba koristiti na istoj površini samo dva puta tokom vegetacijske sezone. Proizvod se ne miješa sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.


KARENCA:

- vinske i stone sorte vinove loze- 35 dana

PAKOVANJA:

250 ml