TELDOR 500 SC


 

Naziv

TELDOR 500 SC


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Teldor SC 500 suzbija sivu plijesan na vinovoj lozi, u jagodama, paradajzu, ukrasnom bilju, trešnjama i bobičastom voću. Posredno olakšava ručnu i mašinsku berbu grožđa, smanjuje gubitak, te omogućava proizvodnju zdravog mošta i vina, a da pritom ne utiče na tok vrenja, niti na okus mošta i vina. Odlikuju ga i kratke karence.

AKTIVNA MATERIJA: fenheksamid 500 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija(SC)

PRIMJENA:

 - vinova loza - za suzbijanje sive grožđane plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1-1,5 l/ha, uz trošak vode 1000 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Može se tretirati prije zatvaranja grozdova i u vrijeme mekšanja bobica vinove loze, odnosno u početku sazrijevanja.
- jagoda - na otvorenom za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1,5 l/ha, uz utrošak vode 500 l/ha (30ml na 10 l vode na 100 m2). Može se tretirati najviše dva puta u vrijeme vegetacije i to: prvi put u cvjetanju jagoda, drugi put kod pojave zelenih plodova.
- trešnja - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea), truleži plodova (Monilinia fructigena) i sušenja cvjetova i grančica (Monilinia laxa), u količini 0,5 l/ha i na 1 m visine krošnje, uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnja (10 ml/10 l vode na 1 m visine krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tokom iste vegetacije. Može se tretirati najviše tri puta i to: prvi put kada plodovi počnu dobijati boju, drugi i treći put u 12-14-to dnevnim razmacima.
Protiv sušenja cvjetova i grančica tretira se pri početku cvjetanja, u vrijeme cvjetanja i na kraju cvjetanja.
- šljiva - za suzbijanje truleži plodova (Monilinia fructigena) i sušenja cvjetova i grančica (Monilinia laxa) u količini 0,5 l/ha na 1 m visine krošnje uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnje (10 m l/10 l vode na 1 m krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tokom iste vegetacije. Može se tretirati najviše tri puta i to: prvi put kada plodovi počnu dobijati boju, drugi i treći put u 12-14-to dnevnim razmacima.
Protiv sušenja cvjetova i grančica tretira se prije cvjetanja, u vrijeme cvjetanja i na kraju cvjetanja.
- breskva - za suzbijanje truleži plodova (Monilinia fructigena) i sušenja cvjetova i grančica (Monilinia laxa) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 1500 l/ha (7-10 ml/10 l vode). Može se tretirati najviše dva puta u vegetaciji i to kad plodovi počnu dobijati boju ili najkasnije tri dana prije branja.
- kupina, grožđe i brusnica - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m2). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvjetanja, u vrijeme cvjetanja, između cvjetanja i nakon cvjetanja.
- malina - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1,0-1,5 l/ha. Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvjetanja, u vrijeme cvjetanja, između cvjetanja i nakon cvjetanja.
- ribizla - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1,0-1,5 l/ha. Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.
- ukrasnom bilju na otvorenom - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m2), ako su biljke visoke do 50 cm, odnosno 5 l/ha (50 ml/10 l vode na 100 m2) ako su biljke visoke 50-125 cm. Može se tretirati najviše 2 puta u razmaku 10-14 dana.
- paradajzu na otvorenom - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini od 1-2 l/ha. Može se tretirati najviše tri puta:
- prvi put kod visine biljaka do 50 cm u količini 1 l/ha (10 ml/10 l vode na 100 m2);
- drugi put kod visine biljaka 50 do 125 cm u količini 1,5 l/ha (15 ml/10 l vode na 100 m2);
- treći put kod visine biljaka iznad 125 cm u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m2).
Proširenja za male namjene:
- marelica - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i paleži cvijeta i truleži ploda (Monilinia spp.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 1000 l/ha (10-15 ml na 10 l vode).  Primijeniti 1-2 puta u vrijeme cvjetanja, te 1-2 puta dvije sedmice prije branja. Može se tretirati najviše četiri puta u vegetaciji.
- patlidžanu i tikvicama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-800 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana.
- salati (salata glavatica, ledenka, salata marula i dr.), matovilcu, endiviji (divlju i crvenolisnu cikoriju, radič, kudravu endiviju, slatku salatu i dr.), vrtnoj grbici, barici, rikoli (divlja rikola i dr.), crnoj gorušici, listovima i izdancima od krstašica (japanska gorušica i dr.), (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana;
- krasuljici, luku vlascu, celeru listašu, peršinu, kadulji, timijanu, bosiljku, ružmarinu, lovoru,  lišće i estragonu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode  400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana;
- pasulju mahunaru,  mahuna u zaštićenom prostoru - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode  400-600 l/ha (15 ml na 10 l vode). Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana;
- luku - na otvorenom prostoru, za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži luka (Sclerotinia cepivorum), u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha  (15 ml na 10 l vode). Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana;
- kiviju - za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea), u količini 120 ml/hl (12 ml u 10 l vode), primijeniti nakon berbe plodova. Primjena se vrši prskanjem plodova ili uranjanjem u vodenu suspenziju.

       
NAPOMENE
:
Pored jedinstvene efikasnosti na prouzrokovača sive plijesni (Botrytis cinerea), preparat Teldor 500-SC se pokazao kao efikasan u suzbijanju patogena iz rodova (Monilia spp. i Sclerotinia spp.).Teldor 500-SC ne utiče na proces fermentacije u procesu proizvodnje vina, ukus, miris i boju šire vina odnosno šampanjca i nema unakrsne rezistencije sa drugim botriticidima.


KARENCA :
-    Vinske sorte grožđa- 21 dan
-    stone sorte grožđa – 14 dana
-    kupine, maline, ribizle, grožđe, brusnice – 7 dana
-    jagode, trešnje, šljive, breskve i paradajz – 3 dana
Karenca za male namjene:
-    luk – 7 dana
-    za marelicu, patlidžan i tikvice, salatu, matovilac, endiviju, vrtnu grbicu, baricu, rikolu, crnu gorušicu, listove i izdanke od krstašica, krasuljicu, vlasac, celer listaš, peršin, kadulju, timijan, bosiljak, ružmarin, lovor, estragon, pasulj mahunar – 3 dana
-    kivi – 60 dana.

 

PAKOVANJA:
10ml , 100ml ,  1 l