Valbon


 

Naziv

Valbon


Proizvođač

KUMAI CHEMICAL INDUSTRI


Valbon je folijarni sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem u obliku vododisperzibilnih granula (WG).

AKTIVNA MATERIJA: bentiavalikarb 17 g/kg + mankozeb 700 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)

PRIMJENA:

- krompir i paradajz -  za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytopthora infestans).
U krompiru se primjenjuje u dozi od 1,6 kg/ha. Fungicid treba primijeniti prije nego se uoče prvi simptomi bolesti,
tj. odmah po stvaranju uslova za primarne infekcije. Interval između tretmana je 7-10 dana.
U krompiru se može maksimalno šest puta u potrijebiti tokom sezone. Utrošak radne tečnosti je 200 do 1000 l/ha. Doza fungicida Valbon u paradajzu je 2 kg/ha. Fungicid treba primjeniti prije nego se uoče prvi simptomi bolesti, tj. Odmah po stvaranju uslova za primarne infekcije. Interval između tretmana je 7-10 dana.
U paradajzu se može maksimalno šest puta upotrijebiti tokom sezone. Utrošak radne
tečnosti je 250 do 1000 l/ha.
- crveni luk - za suztbijanje prouzrokovača plamenjače crvenog luka (Peronospora destructor) u dozi od 1,6 kg/ha. Fungicid se primjenjuje od fenofaze po BBCH skali 41, tj. kada listovi luka počinju da se utanjuju i izdužuju,
pa sve do zrenja, tj. do punog zrenja, kada je sjeme crno i tvrdo (BBCH skala 89). Interval između
tretmana je 7 do 14 dana. Može se maksimalno koristiti šest puta tokom sezone. Utrošak radne tečnosti je 200 do 500 l/ha.
- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u dozi od 2 kg/ha uz utrošak 100 do
1200 l/ha radne tečnosti. Tokom vegetacije može se maksimalno šest puta koristiti. Interval između tretiranja iznosi 10-14 dana.


NAPOMENE:

Fungicid Valbon se može miješati sa insekticidima kao što su: spinosad, acetamiprid, hlorpirifos, cipermetrin kao i sa fungicidima na bazi folpeta i fosetil-Al, te mineralnim đubrivima kao i sa parafinskim uljem.

KARENCA:
- krompir - 7 dana
- paradajz – 3 dana za paradajz u zaštićenom prostoru i 7 dana za paradajz na otvorenom
- vinova loza i luk - 28 dana

PAKOVANJA:

800 g