Vondozeb Plus


 

Naziv

Vondozeb Plus


Proizvođač

UPL


Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu i  povrtarstu.

AKTIVNA MATERIJA: mankozeb 800 g/kg preparata
FORMULACIJA: kvašljivi prašak (WP)

PRIMJENA:

- jabuka i kruška - za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti jabuke i kruške (Venturia spp.) u koncentaciji 0.2 -0.25 %. Utrošak vode 600-1000 l/ha.
- krompir - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans) u količini 2 – 2,5 kg/ha. Utrošak vode 200-400 l/ha.
- vinova loza - za suzbijanje pruzrokovača plamenjače vinove loze (Peronospora viticiola) u količini 1,6 – 2,4 kg/ha. Utrošak vode 600-1000 l/ha.


NAPOMENE:

Preparat se na istoj površini u toku jedne vegetacije može primjeniti 3 puta.
Ne smije se miješati sa kiselim insekticidima (dihlorvos, heptenofos, dimetoat), bordovskom i sumporno krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita, uljnim sredstvima, sredsvima na bazi sumpora kod zadnjeg tretiranja vinove loze jer se značajno produžuje perzistentnost ditiokarbamata

KARENCA:

- jabučasto voće i vinovu lozu - 21 dan
- krompir - 14 dana
- vinske sorte vinove loze - 42 dana

PAKOVANJA:

1 kg, 10 kg