Zantara


 

Naziv

Zantara


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Zantara je sistemični fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača bolesti lista i klasa pšenice i ječma.

AKTIVNA MATERIJA: biksafen 50 g/l + tebukonazol 166 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA:

- pšenica- za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), pjegavosti lista (Septoria sp.), crne i žute rđe (Puccinia sp.), u količinama primene 1l - 1,25 l/ha (10 - 12,5 ml na 100 m2), kao i za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) u količinama primjene 1,25 - 1,5 l/ha (12,5 - 15 ml na 100 m2), u periodu od faze bokorenja pšenice do kraja cvjetanja (faze 25 – 69 BBCH skale).
- ječam - za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i rđe (Puccinia hordei), u količinama primjene 1l - 1,25 l/ha (10 - 12,5 ml na 100 m2), kao i za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) u količinama primjene 1,25 - 1,5 l/ha (12,5 - 15 ml na 100 m2), u periodu od faze bokorenja ječma do početka cvjetanja po uočavanju prvih polenovih kesica ( faze 25 – 61 BBCH skale).
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l / 100 m2).Maksimalan broj tretiranja je dva puta u toku vegetacije na istoj površini.

NAPOMENE:
Zantara je fungicidkoji se sastojioddveaktivnesupstance – biksafenaitebukonazola. Biksafenizhemijskegrupepirazolkarboksimida je fungicidnovegeneraciječiji se mehanizamdelovanjazasnivanainhibicijienzimasukcinatdehidrogenaze (SDHI) usledčegadolazinarušavanjafunkcijedisanjapatogena. Osim toga, biksafeninhibiraklijanjespora, formiranjehaustorijaiporastmiceliječime je značajnosmanjenamogućnostostvarivanjainfekcije. Tebukonazol, aktivnasupstancaizgrupetriazola, delujekao inhibitor biosintezeergosterola u ćelijigljive, brzo se apsorbuje u vegetativnebiljnedeloveitransportujeakropetalno. Odlikuje se izuzetnim protektivnim, kurativnim i eradikativnim  djelovanjem.

KARENCA :
- psenica i ječam - 35 dana

PAKOVANJA:
1 l