NPK 8-20-30


 

Naziv

NPK 8-20-30

MINERALNA - NPK


Proizvođač

PHOSAGRO


Sastav:


- ukupan azot (N) :                  8% 
- ukupan fosfor  (P2O5):         20% 
- ukupan kalijum (K2O):         30%  
- ukupni sumpor (SO3):           2% 
- ukupni magnezijum (MgO):  0,3-1% 

Formulacija sa visokim sadržajem kalijuma i fosfora i niskim sadržajem azota, koja se preporučuje za primjenu na jesen, u vidu osnovnog đubriva. Posebno je značajna za kulture koje zahtjevaju visok sadržaj dostupnog fosfora i kalijuma. NPK 8-20-30 je đubrivo koje posebnu efikasnost ispoljava na zemljištima sa niskim sadržajem  kalijuma. Koristi se u količini od 200-500 kg/ha , u zavisnosti od plodnosti zemlišta  i biljne vrste.

Veličina pakovanja: 25 kg i 600 kg