Nakon žetve strnih žita neophodna je primjena totalnih herbicida na strnjištima.
Značaj korišćenja totalnog herbicida je višestruka, osim što umanjuje potencijal korova narednih godina, sprečava i širenje istih, a najvažnije od svega, na ovaj način smanjujemo i potencijal rezistentnog divljeg sirka koji je na nekim lokalitetima razvio rezistentnost na najznačajnije herbicide koji se koriste u njegovom suzbijanju. Opšte je poznato da upotrebom totalnih herbicida uništavamo sve korove, pa i divlji sirak, smanjujući potenicijalnu opasnost od korova.
Upotrebom totalnog herbicida možemo da unaprijedimo i pojeftinimo proizvodnju gajenih usjeva u narednim proizvodnim godinama, smanjujući potencijal korova na samom početku.

Za ovu namjenu preporučujemo totalni herbicid GLIFOL.
GLIFOL je najbolje primijeniti kada je vrijeme mirno i bez vjetra, jer time spriječavamo zanošenje na ostale biljne vrste, jer je Glifol neselektivan, te uništava sve biljne vrste sa kojima stupi u kontakt. Naša preporuka je da Glifol primjenimo u popodnevnim, večernjim časovima, kada je niža temperatura, jer tada biljke otvaraju stome, stoga je i djelovanje herbicida bolje.
Preporučena doza primjene totalnog herbicida GLIFOL je od 6-8 l/ha, u zavisnosti od korovskih vrsta.