Da bismo sačuvali kvalitet zrna pšenice i kukuruza nakon uskladištenja neophodno je obezbijediti kvalitetne uslove za čuvanje. Osnovno je omogućiti neophodno provjetravanje kako bismo od samog početka sprečili pojavu štetnih mikroorganizama, a još važnije je suzbijanje štetnih insekata, prije i poslije unošenja pšenice i kukuruza. Skladišne štetočine su najznačajniji uzroci propadanja zrna. Štete mogu preći i 10%.
Najznačajnije skladišne štetočine pšenice i kukuruza su: žitni žižak (Sitophilus granarius), bakrenasti moljac (Plodia interpunctela), žižak pirinča (Sitophilus oryzae) i rizopeta (Sitotroga cerealella).

Za ovu namjenu preporučujemo insekticid TALISMA EC.
Način primjene:
- tretiranje praznog objekta:
količina/koncentracija primjene: 60 ml/100 m2 (u 5l vode za 100m2);
- tretiranje zrna:
 količina/koncentracija primjene: 10 ml/t zrna (u 0,5l vode za 1 tonu)  za zaštitu od 6 mjeseci;
- tretiranje zrna:
 količina/koncentracija primjene: 20 ml/t zrna (u 0,5l vode za 1 tonu) za zaštitu od 12 mjeseci;

Pored primjene u pšenici i kukuruzu TALISMA EC se može upotrebljavati i za suzbijanje gore pomenutih skladištnih štetočina i u ječmu, ovsu i tritikalu.