RUDOLFOV je hibrid kukuruza PI OSIJEK

Grupa zrenja: FAO 660

Hibrid kukuruza za sve namjene proizvodnje a osnovna namjena je za proizvodnju silaže cijele biljke ili zrna

Dobra adaptabilnost u različitim proizvodnim uslovima.

Dubok I razgranat korjenov system.