Preduzeće Golić Trade doo kao najveći uvoznik i distributer repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji BIH uspješno posluje već 30 godina.

Za tri decenije rada na terenu sa timom od 65 diplomiranih inženjera poljoprivrede koji su u stalnom kontaktu sa poljoprivrednim proizvodjačima, shvatili smo da u Bosni i Hercegovini nedostaju mineralna đubriva premium kvaliteta čijom upotrebom bi proizvođači bili spremniji da odgovore na izazove savremene poljoprivredne proizvodnje i postignu visoke prinose vrhunskog kvaliteta. Zbog te činjenice smo odlučili da 2022. god. pokrenemo automatsku liniju za pakovanje mineralnih đubriva, kapaciteta 25t/h. Kod izbora proizvođača mineralnih đubriva presudan faktor je bio prvenstveno kvalitet đubriva,te smo se odlučili za provjerene svjetske proizvođače, čija đubriva su pokazala najbolje rezultate u primjeni u preko 100 zemalja širom svijeta. Premium đubriva kakva smo željeli obezbjediti tržištu BiH i našim partnerima, su đubriva sa visokom koncentracijom hranjivih materija, ujednačenom granulacijom, veoma visokom vodorastvorljivošću i veoma visokim stepenom čistoće. Sve smo to upakovali pod jedan brend Go-fert đubriva i na taj način tržištu BiH ponudili trenutno najkvalitetnije mineralno đubrivo.