Većina sorti pšenice se trenutno nalazi u fazi klasanja i cvjetanja. Ova faza je kritična za razvoj biljnih bolesti koje napadaju klas i zrno pšenice.

Da bi spriječili oboljenje klasa I zrna preporučujemo da se uradi zaštita klasa a pravi momenat za tretman je kada je psenica na početku cvjetanja. Za ovu namjenu preporučujemo upotrebu fungicida SHALIMAR u dozi 1 l/ha.

Ukoliko su  na parceli prisutni štetni insekti preporučujemo upotrijebiti insekticid DELTAGRI u dozi 0,3 l/ha.

Da bi tretman bio potpun naša preporuka je da se uz Shalimar I Deltagri doda I folijarno djubrivo FORTHIAL u dozi 1 l/ha. Ovo djubrivo u svom sastavu ima N, Mg I ekstrakt morske alge Ascofilum nodosum koje će podstaći duže nalijevanje zrna uklasu, što će se odraziti na povećanje konačnog prinosa I kvaliteta zrna.