Plavo prskanje je mjera koja se vrši na početku vegetacije, a kojom se obezbeđuje preventivna zaštita zasada voća i vinove loze od patogena koji prezimljavaju u krošnji biljaka, pupoljcima, rak-ranama i pukotinama u kori stabala.

Tretman se vrši u svrhu smanjenja početnog inokuluma prezimljujućih patogena, koji mogu izazvati velika oštećenja na višegodišnjim zasadima i prouzrokovati velike materijalne štete poljoprivrednim proizvođačima.

Plavo (proljećno) tretiranje se vrši korišćenjem preparata na bazi bakarnih jedinjenja, uz dodatak insekto-akaricida – mineralnog ulja, ili korištenjem njihove kombinacije – PLAVO ULJE.