Trenutno se koštičavo voće nalazi u fazama bijelih (rozih) balona do punog cvjetanja.
Preporuka je da se odradi zaštita voćaka od prouzrokovača sušenja cvjetova i grančica (Monilinia spp.).
U ovu svrhu se mogu koristiti preparati:
Neon 0,5 – 0,7 l/ha;
Pehar 2 l/ha;
Akord 0,75 l/ha ili  
Neotopsin 70 WG 1 kg/ha.

Posebno skrećemo pažnju na očuvanje pčela u vrijeme cvjetanja u voćnjacima.
Iako preporučeni fungicidi nisu otrovni za pčele, tretiranje treba ovaviti u poslijepodnevnim i večernjim časovima kako bi se osigurala potpuna sigurnost pčela.
Takođe, u fazama cvjetanja voćaka ne smijete koristiti insekticide!


U zasadima jabuke i kruške u svrhu borbe protiv prouzrokovača pjegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis i Venturia pirina), mogu se primjenjivati kontaktni fungicidi:
Indofil 75 WG 2,5 kg/ha;
Vondozeb plus 2,5 kg/ha;
Metod 480 SC 2,5 l/ha;
Captan 80 WG 2 kg/ha,

uz kombinaciju sa sistemičnim fungicidima:
Neon 0,5 – 0,7 l/ha;
Pehar 1 l/ha.

U zasadima kruške gdje je primjećeno masivno polaganje jaja kruškine buve potrebno je odraditi tretman insekticidom:
Harpun 1,5 l/ha.