U periodu polaganja jaja kruškine buve i piljenju larvi, preporučuje se primjena organskog preparata ASPANGER, na bazi kaolinske gline.
Aspanger ometa kruškinu buvu u polaganju jaja, kao i razvoj mladih larvi, što eventualno dovodi do smanjenja njihove brojnosti.
Doza primjene Aspangera po jednom tretmanu je 25 - 50 kg/ha uz veliku potrošnju vode (1000 l/ha).
Maksimalnom potrošnja Aspangera na godišnjem nivou je 80 kg/ha.
Aspanger ne može zamijeniti klasične insekticide koji se koriste za suzbijanje kruškine buve, ali utiče na smanjenje njihove upotrebe u toku sezone.