- Za suzbijanje širokolisnih korova nakon nicanja krompira preporučujemo upotrijebiti herbicid GALBENON. Vrijeme primjene je kada je krompir visine 10-15 cm a korovi u fazi 2-6 listova. Preporučuje se aplikaciju obaviti u dva vezana tretmana (u tzv split alikaciji). Prvi tretman obaviti u dozi 1 – 1,5 l/ha. Drugi tretman obaviti 7-10 dana nakon prvog, u dozi 1 l/ha. Optimalno je raditi tretman u večernjim časovima kako bi se izbjegle prolazne fitotoksičnosti zbog visoke temperature i jake insolacije.

- Za suzbijanje uskolisnih korova nakon nicanja krompira preporučujemo upotrijebiti herbicid RAFAL 120. Doza primjene je 2 l/ha. RAFAL 120 se ne miješa sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. Suzbijanje uskolisnih korova treba raditi posebno.