- Za suzbijanje širokolisnih korova nakon nicanja soje preporučujemo upotrijebiti kombinaciju herbicida RITMIX PLUS i OKVIR. Vrijeme primjene ovih herbicida je kada je soja u fazi od 1-3 troliske. Najbolje ih je primjeniti u dva tretmana (u tzv. split aplikaciji).

Prvi tretman: RITMIX PLUS 0,9 l/ha + OKVIR 4 g
Drugi tretman (10-14 dana nakon prvog tretmana): RITMIX PLUS 0,9 l/ha + OKVIR 4 g

- Za suzbijanje uskolisnih korova nakon nicanja soje preporučujemo upotrijebiti herbicid RAFAL 120. Doza primjene je 2 l/ha. Vrijeme primjene je od faze prve troliske pa sve do cvjetanja soje. RAFAL 120 se ne miješa sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. Suzbijanje uskolisnih korova treba raditi posebno, nakon suzbijanja širokolisnih korova.