Fiziološki problem koji se često javlja kako u proizvodnji  povrća tako i u proizvodnji voća je nedostatak kalcijuma. Simptom koji upućuje na ovaj problem  je trulež ili nekroza na vrhu ploda smeđe boje, koja kasnije može preći u crnu boju. Ovi simptomi su posledica nedostatka kalcijuma ili nemogućnost usvajanja ovog elementa od strane gajene biljke usljed visoke temperature i nedostatka vlage tokom dužeg vremenskog perioda. Redovno zalivanje može doprinijeti boljem usvajanju kalcijuma. Sa prihranom ovim elementom potrebno je krenuti na vrijeme od početka formiranja plodova.

Naša preporuka je YARA LIVA CALCINIT - kalcijum nitrat. Potpuno vodorastvorljivo azotno i kalcijumovo đubrivo. Doza primjene u fertigaciji 4-6 kg/1000 m2 na 10 dana, dok se kod folijarne primjene koncentracija kreće 0,2-0,3%.

Važno je napomenuti da CALCINIT ne treba miješati sa đubrivima koja sadrže fosfate i sulfate, jer će se u tom slučaju formirati nerastvorljivi talog.
Upotrebom Yara Liva Calcinit sprječavamo pojavu gorkih pjega kod jabuke, suve truleži vrha ploda kod paprike, rubne paleži lista salate i kupusnjača, a poboljšava se i kvalitet  plodova kao i mogućnost njihovog dužeg čuvanja.