Rana proizvodnja krompira CORINNA u plasteniku, MIonica kod Gradačca (sadnja 20.01. vađenje 27.04.).