Sjetva kukuruza PI OSIJEK, Čađavica kod Bijeljine, Laminci kod Gradiške, Obudovac kod Šamca i Tolisa kod Orašja.