Septembar


01.

RATARSKO-POVRTARSKI RADOVI


Nastavlja se sjetva uljane repice , lucerke , crvene djeteline i djetelinsko – travnih smjesa. 
Vrši se siliranje kukuruza i spravljanje silaže. Započinje se sa berbom kukuruza iz ranih FAO grupa zrenja. Krajem mjeseca počinje priprema zemljišta za sjetvu ozimih strnih žita .
Većina povrtarskih vrsta je dostigla svoju botaničku zrelost, vrši se branje plodova , odlaganje u skladišta i spravljanje zimnice . Proizvođači krompira 15- tak dana pred vađenje vrše desikaciju cime krompira preparatom KABUKI. Ovaj tretman će olakšati vađenje i smanjiti mogućnost prenošenja patogena sa cime na krtole krompira.
U plastenike se rasađuje rasad zelene salate , preporučljivo je da se salata rasađuje na bijelu MULCH foliju na razmak između biljaka 25x25 cm ili 30x30 cm.

02.

RADOVI U VOĆNJAKU


U toku su poslednji fungicidni tretmani pred branje voća . Za bolje čuvanje u skladištima i hladnjačama preporučuje se tretman fungicidom FLUX. Počinje glavna sezona branja voća.