Januar


01.

RATARSKO - POVRTARSKI RADOVI


Ako su vremenski uslovi povoljni, a zemljište nije prekriveno snijegom može se dovršiti osnovna obrada zemljišta oranjem. Na parcelama koje su posijene pšenicom ili nekim drugim ozimim usjevom poželjno bi bilo uraditi uništavanje glodara postavljanjem rodenticida u aktivne rupe ili rasipanjem po cijeloj površini. Kao pouzdani za ovu namjenu pokazali su se proizvodi kao što su PACOMOR – D1 pelet ili PACOMOR MEKI MAMAK. Nasuprot ovome ako su ozimi usjevi prekriveni sniježnim pokrivačem na kome je formirana debela pokorica poželjno bi bilo izvršiti razbijanje te ledene kore.

Proizvođači krompira stavljaju sjemenski krompir na naklijavanje , prvo u zamračene i zagrijane prostorije (tamna faza), a nakon toga u dobro osvjetljene prostorije sa nižim temperaturama kako bi klice postale čvrste. Kao veoma prinosne i kvalitetne sorte krompira pokazale su se sorte Njemačke sjemenske kuće EUROPLANT kao što su CORINNA, RICARDA, MARABEL, JELLY i druge.

Proizvođači ranog povrća vrše sjetvu paprike (APOLLO F1), paradajza (TOMSK F1, PINK ROCK F1), krastavca (CAPRICORN F1, KARAVAN F1) u stiroporne ili plastične kontejnere od 104 ili 160 otvora koji su napunjeni kvalitetnim Gramoflor supstratima kao što su PRESTOPF GT, PRESTOPF GT+MO, TRAY, SUPERFANTAZIA i drugi.

02.

RADOVI U VOĆNJAKU


Ukoliko nema sniježnog pokrivača u voćnjacima se može nastaviti đubrenje mineralnim đubrivima sa naglašenim fosforom i kalijumom (NPK 7:20:14 ; 7:20:30, 8:24:24 ili 10:26:26) kao i peletiranim organskim đubrivima SUPERSTALLATICO koji predstavlja mješavinu konjskog i goveđeg stajnjaka ili POLLINAMATURA  porijeklom od peradi.
Takođe radi se uništavanje glodara postavljanjem rodenticida u aktivne rupe ili rasipanjem po cijeloj površini. Kao pouzdani za ovu namjenu pokazali su se proizvodi kao što su PACOMOR – D1 pelet ili PACOMOR MEKI MAMAK.
U ovom periodu, a ako to vremenski uslovi dozvole nastavlja se sa rezidbom voća. Sa višegodišnjom tradicijom i vrhunskim kvalitetom izdvajaju se makaze i pile za rezidbu italijanskih proizvođača KUKER i CASTELLARI. Male i velike makaze ovih proizvođača, kao i ručne pile, su vrhunske izrade, pravljene od kovanog čelika, čvrste i lagane. U ponudi se nalazi više različitih modela, shodno namjeni i ukusu korisnika.