Skaut


 

Naziv

Skaut


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni, translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usjevu kukuruza.

AKTIVNA MATERIJA: mezotrion 480 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija  (SC)

PRIMJENA:

- kukuruz - primjenjuje se u dozi od 0,15-0,25 l/ha. Vrijeme primjene, kada je kukuruz u fazi razvoja od drugog do osmog lista, a korovi u fazi 6-8 listova. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Primjenjen u dozi od 0,15 l/ha Skaut dobro suzbija sledeće:

- jednogodišnje širokolisne korove:

Zečiji gorocvijet (Adonis aestivalis)
Repica crna (Brassica nigra)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
Tatula obična (Datura stramonium)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Gorčika rapava (Sonchua asper)
Boca obična (Xanthium strumarium)

- višegodišnje širokolisne korove:
Palamida njivska (Cirsium arvense)
Renika obična (Lepidium draba)

Primjenjen u dozi od 0,25 l/ha Skaut dobro suzbija sledeće:

- jednogodišnje širokolisne korove:

Teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Lanilist šareni (kiskija) (Kickxia spuria)
Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Čistac jednogodišnji (Stachys annua)

Primjenjen u dozi od 0,25 l/ha Skaut zadovoljavajuće suzbija sledeće:

- jednogodišnje širokolisne korove:

 Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)

Primjenjen u dozi od 0,15 l/ha Skaut slabo suzbija sledeće:
- jednogodišnje uskolisne korove:

Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
Muhar sivi (Setaria glauca)

- jednogodišnje širokolisne korove:

Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
Lanilist šareni (kiskija) (Kickxia spuria)
Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)

- višegodišnje širokolisne korove:
Poponac njivski (Convolvulus arvensis)

Primjenjen u dozi od 0,25 l/ha Skaut slabo suzbija sledeće:

- jednogodišnje uskolisne korove:

Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
Muhar sivi (Setaria glauca)

- jednogodišnje širokolisne korove:

Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)

- višegodišnje širokolisne korove:
Poponac njivski (Convolvulus arvensis)

NAPOMENE:

Može se miješati sa preparatima na bazi S-metolahlora, nikosulfurona, rimsulfurona. Ne smije se miješati sa insekticidima izrazito kisele reakcije. U slučaju preoravanja na tretiranim površinama može se odmah sijati samo kukuruz. U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sijati strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proljeće naredne godine, na tretiranim površinama poslije dubokog oranja, mogu se sijati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine poslije primjene na tretiranim površina mogu se sijati šećerna i stočna repa, špinat, grašak i pasulj.


KARENCA:

- obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:

250 ml, 1 L