Polux


 

Naziv

Polux


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja.

AKTIVNA MATERIJA: deltametrin 25 g/kg preparata

FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA:

 U zasadu jabuke za suzbijanje:

- jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u koncentraciji 0,02-0,03% (2-3 ml u 10 l vode), tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica

- zelene jabukine vaši (Aphis pomi) i pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea, D. devecta), u koncentraciji 0,02-0,03% (2-3 ml u 10 l vode), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija

- minera okruglih mina (Cemiostoma scitella), minera prozirnih, belih mina (Lithocolletis corylifoliella), mramornih mina (L. blancardella) i minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode), tretiranjem u vreme leta leptira i početka piljenja gusenica (formiranje prvih mina)

- jabukine lisne ose (Hoplocampa testudinea), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode), tretiranjem pre piljenja larvi (faze 67-68 VVSN-skale)

U zasadu kruške za suzbijanje:

- obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode), tretiranjem kada se registruje prisustvo štetočine

- kruškine ose (Hoplocampa brevis), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode), tretiranjem pre piljenja larvi (faze 67-68 VVSN-skale)

- pepeljaste kruškine vaši (Dysaphis pyri) u koncentraciji 0,02- 0,03% (2-3 ml u 10 l vode), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija

U zasadu breskve za suzbijanje:

- breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians), šljivine vaši (Hyalopterus pruni), Brachycaudus persicae i B. schwartzii u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode), tretiranjem po pojavi prvih kolonija

- za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta), u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode) tretiranjem u vreme ubušivanja gusjenica u vrhove ljetorasta

U zasadu trešnje i višnje za suzbijanje:

- trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), u koncentraciji 0,07% (7 ml u 10 l vode), u vreme pojave prvih imaga i na početku piljenja larvi

- breskvine vaši (Myzus persicae, M. varians), trešnjine vaši (M. serasi), Brachycaudus helichrysi, B. cardui, B. persicae i B. schwartzii, u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode), tretiranjem po pojavi prvih kolonija

U zasadu šljive za suzbijanje:

- žute (Hoplocampa flava) i crne (Hoplocampa minuta) šljivine ose u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode), tretiranjem odmah posle precvetavanja (faze 67-69 VVSN-skale)

- šljivine vaši (Hyalopterus pruni), Brachycaudus helichrysi i lisne vaši hmelja (Phorodon humuli), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5ml u 10 l vode), tretiranjem po pojavi prvih kolonija

U zasadu masline:

- za suzbijanje maslinine muve (Dacus oleae), u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 ml u 10 l vode), tretiranjem u vreme leta muva (od sredine juna do kraja avgusta)

U zasadu vinove loze:

- za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) i žutog (Eupoecillia ambiguella) grozdovog smotavca, u koncentraciji 0,03-0,04% (3-4 ml na 10 l vode)

za prvu generaciju i u koncentraciji 0,05- 0,07% (5-7 ml u 10 l vode) za drugu generaciju. Vrijeme primjene: 10-14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja gusjenica

U šumskim sastojinama za suzbijanje:

- osa hrastovog lišća (Apotimus spr.), malog mrazovca (Operophtera brumata), žutotrbe (Euproctis chrysorrhoea), velikog mrazovca (Nibernia defoliaria), gubara (Lymantria dispar) i zelenog hrastovog savijača (Tortrix viridiana), tretiranjem sa zemlje u količini 0,4 l/ha + 10 l/ha nafte (D1) ili tretiranjem iz vazduhoplova u količini 0,2 l/ha + 2,8 l/ha nafte (D1). Vreme primjene: tretiranjem gusenica gubara I i II stupnja, u vreme masovnog piljenja gusenica; ostale štetočine pri maksimalnoj pojavi leptira i polaganju jaja ili u vreme piljenja larvi

U zasadu hmelja za suzbijanje:

- lisne vaši hmelja (Phorodon humuli), u koncentraciji 0,04-

0,06% (4-6 ml u 10 l vode), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija

10) usevu strnih žita za suzbijanje:

- lisnih vašiju (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminium), u količini primene 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija- žitne pijavice (Oulema melanopus), u količini primene 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na100m2),tretiranjem u vreme pojave imaga

U usjevu strnih žita za suzbijanje:

- lisnih vašiju (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminium), u količini primene 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija

- žitne pijavice (Oulema melanopus), u količini primene 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), tretiranjem u vreme pojave imaga

U usjevu kukuruza za suzbijanje:

- kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), u količini 0,4-0,5 l/ha (4-5 ml na 100 m2), tretiranjem 10-14 dana posle maksimalnog leta leptira

U usjevu krompira za suzbijanje:

- krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,3 l/ha (3 ml na 100 m2), tretiranjem pre razvoja larvi četvrtog stupnja

- breskvine lisne vaši (Myzus persicae), u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml na 100 m2), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija

U usjevu paradajza za suzbijanje:

- bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode), tretiranjem pri pojavi prvih larvi

- breskvine lisne vaši (Myzus persicae), u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml na 100 m2) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija

U usjevu krastavca za suzbijanje:

- bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode), tretiranjem pri pojavi prvih larvi

U usjevu uljane repice za suzbijanje:

- repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), tretiranjem na početku pojave, u vreme obrazovanja prvih cvetnih pupoljaka pa do pred cvetanje

- repičine lisne ose (Athalia colibri), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), tretiranjem na početku piljenja larvi

U usjevu duvana za suzbijanje:

- duvanovog tripsa (Thrips tabaci), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), tretiranjem po pojavi tripsa, u lejama ili odmah posle rasađivanja

- podgrizajućih sovica (Agriotis sp.), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), kada dominiraju gusenice II i III razvojnog stadijuma (1-2 gusenice po m2)

- breskvine lisne vaši (Myzus persicae), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija

 

Proširenje primjene na male kulture:

Zasad/usjev

Štetni organizam

Količina/koncentracija primjene

Vrijeme primjene

Plavi patlidžan

Bijela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum)

0,03-0,05 % (3-5 ml u 10 l vode)

Pri pojavi prvih imaga

Mrkva, peršun, celer, paštrnjak

Muva (Psila rosae)

мрквина 0,3 l/ha (3 ml на 100 m2)

U vrijeme masovnog piljenja larvi

Tikva, bundeva, tikvica, dinja i lubenica

Biljne vaši (Aphididae)

 

 

 

 

 

0,03-0,05 % (3-5 ml u 10 l vode)

Na početku formiranja prvih kolinija

Boranija, pasulj,

bob, sočivo,

grašak i stočni

grašak

Biljne vaši (Aphididae)

Salata, spanać,

blitva, zelje,

rukola, radič,

endivija,

motovilac

Biljne vaši (Aphididae)

Lisna sovica (Mamestr a spp.)

Na početku formiranja prvih kolinija

Pri početku pljenja prvih gusjenica

Cvekla

Biljne vaši (Aphididae)

Na početku formiranja prvih kolinija

Praziluk, vlašac

Lukova muva (Delia antiqua)

Pri maksimalnoj brojnosti muha nađenih na žutoj ljepljivoj traci

Kelj, karfiol,

keleraba,

brokoli, rotkva,

rotkvica, slačica

pepeljasta vaš

kupusa (Brevicoryne

brassicae) kupusne

sovice (Mamestra

brassicae) kupusni

moljac (Plutella

maculipennis)

Na početku formiranja prvih kolonija

Pri početku piljenja prvih kolonija

Jagoda

Biljne vaši (Aphididae)

Na početku formiranja prvih kolonija

 

Kajsija

Biljne vaši (Aphididae)

Smotavac (Cydia pomonela)

Na početku formiranja prvih kolonija

Pri početku piljenja prvih kolonija

Orah i ljeska

Biljne vaši (Aphididae)

Na početku formiranja prvih kolonija

Kesten

Kestenov smotavac (Cydia splendana)

0,42 do 0,5 l/ha

Na početku piljenja prvih gusjenica

 

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) - ratarski i povrtarski usevi,

600- 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) - zasadi voćaka i vinove loze

 

NAPOMENE:

Zabranjena je primjena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništa. Ne smije se primjenjivati u vrijeme leta pčela.

Ne primjenjivati alternativno ovaj preparat sa preparatima iz grupe piretroida, zbog mogućeg razvoja rezistetnosti (i ukrštene rezistetnosti).

Ne smije se mješati sa Bordovskom čorbom i sredstvima alkalne reakcije i sumporom.

 

KARENCA :

- 3 dana za plavi patlidžan, jagodu, kajsiju, tikvu, bundevu, tikvicu, dinju, lubenicu;

- 7 dana za jabuku, krušku, krompir, paradajz, krastavac, praziluk, vlašac, mrkvu, peršun,

celer, paštrnak, boraniju, pasulj, bob, sočivo, grašak, stočni grašak, salatu, spanać, blitvu, zelje, rukolu, radič, endiviju, motovilac, kelj, karfiol, kelerabu, brokoli, rotkvu, rotkvicu, slačicu;

- 14 dana za kukuruz, breskvu, trešnju, višnju, šljivu i hmelj;

- 21 dan za vinovu lozu;

- 28 dana za duvan i maslinu;

- 30 dana za orah, lesku, kesten i cveklu

- 35 dana za strna žita;

- 42 dana za uljanu repicu

 

PAKOVANJE:

 

 200 ml, 1 l