Profil 20 SG


 

Naziv

Profil 20 SG


Proizvođač

NIPON SODA


Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem za suzbijanje štenih insekata u zasadima voća, povrća, duvana, pamuka i lucerke.
AKTIVNA MATERIJA: acetamiprid 200 g/kg preparata
FORMULACIJA: vodorastvorljive granule (SG)

PRIMJENA:

- jabuka i kruška - za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae), lisnih minera (Leucoptera malifoliella,Phyllonorycter blancardella) u količini primjene preparata od 250 do 375 g/ha.
- nektarina i breskva - za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae), lisnih minera (Leucoptera malifoliella,Phyllonorycter blancardella) u količini primjene preparata od 250 do 375 g/ha.
- višnja i trešnja - za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini primjene preparata od 250 do 375 g/ha
- šljiva - za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini primjene preparata 250 g/ha
- paradajz (na otvorenom polju i zaštićenom prostoru) – za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini primjene preparata od 250 g/ha i leptirastih vaši (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) u količini primjene preparata od 350 do 400 g/ha
- paprika (na otvorenom polju i zaštićenom prostoru) - za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini primjene preparata od 250 g/ha i leptirastih vaši (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) u količini primjene preparata od 350 do 400 g/ha
- patlidžan (na otvorenom polju i zaštićenom prostoru) – za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini primjene preparata od 250 g/ha i leptirastih vaši (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) u količini primjene preparata od 350 do 400 g/ha
- salata (na otvorenom polju i zaštićenom prostoru) – za suzbijanje lisnih vaši (Nasonovia ribisnigri) u količini primjene preparata od 250 g/ha
- dinja i lubenica (u zaštićenom prostoru) – za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini primjene preparata od 125 do 150 g/ha i leptirastih vaši (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) u količini primjene preparata od 200 do 250 g/ha
- krastavac (u zaštićenom prostoru) – za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini primjene preparata od 250 g/ha i leptirastih vaši (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) u količini primjene preparata od 350 do 400 g/ha
- krompir - za suzbijanje korompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini primjene preparata od 125 g/ha i lisnih vaši (Myzus persicae) u količini primjene preparata od 200 g/ha. Norma utroška radne tečnosti je 400 l/ha. Ukupna mase preparata koje može da se primjeni u krompiru godišnje ne može da pređe 750 g/ha
- duvan - za suzbijanje lisnih vaši (Myzus persicae, M. nicotianae) i leptirastih vaši (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) u količini primjene preparata od 250 do 300 g/ha
- lucerka - za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) i leptirastih vaši (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) u količini primjene preparata od 75 do 100 g/ha
- citrusi (narandža, mandarina, limun) - za suzbijanje lisnih vaši (Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Toxoptera aurantii) i lisnog minera agruma (Phyllocnistis citrella) u količini primjene preparata od 150 do 250 g/ha
- pamuk - za suzbijanje lisnih vaši (Aphis gossypii) u količini primjene preparata od 200 do 250 g/ha i leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) u količini primjene preparata od 250 do 300 g/ha
- ukrasne biljke - za suzbijanje lisnih vaši (Myzus persicae, Macrosiphum rosae) u količini primjene preparata od 250 g/ha, te leptirastih vaši (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) i tripsa (Frankliniella occidentalis) u količini primjene preparata od 350 do 400 g/ha

Utrošak vode je od 400 do 1700 l/ha. Primjenjuje se folijarno u proljeće i ljeto. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godineje 2 - 3 puta uz razmak između tretiranja 7 - 45 dana.


NAPOMENE:

Ne miješa se sa bakarnim preparatima i fungicidom dodin. Ne smije se primjenjivati alternativno sa preparatima na bazi neonikotinoida zbog razvoja rezistentnosti.Ne tretirati u fazi cvjetanja i za vrijeme leta pčela. Acetamiprid nema fitotoksične efekte na naredne usjeve, tako da nema potrebe za određivanje sigurnosnog perioda između posljednje primjene insekticida i sjetve ili sadnje naredne gajene biljke u plodosmjeni.

KARENCA:

- jabuka, kruška, višnja, trešnja, šljiva, nektarina, breskva, narandža, mandarina, limun, duvan, pamuk, lucerka - 14 dana
- krompir, paradajz, paprika, patlidžan (na otvorenom polju) - 7 dana
- paradajz, paprika, patlidžan, krastavac, dinja, lubenica (u zaštićenom prostoru) - 3 dana

PAKOVANJA:

50g