Tonus


 

Naziv

Tonus


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični insekticid širokog spektra djelovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu, voćarstvu i duvanu


AKTIVNA MATERIJA: acetamiprid 200 g/kg preparata
FORMULACIJA: vodorastvorljivo prašivo (SP)

PRIMJENA:

- jabuka - za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi), u koncentraciji 0,02- 0,025% (2 – 2,5 g u 10 l vode), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija.

- višnja - za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), u koncentraciji 0,025% (2,5 g u 10 l vode), tretiranjem na početku piljenja larvi.

- duvan i paprika - za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae), u količini 0,25–0,4 kg/ha (2,5 – 4 g na 100 m2), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija.

- krompir - suzbijanje larvi krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 g na 100 m2), tretiranjem pri pojavi larvi II i III stupnja razvoja.

- kupus - za suzbijanje kupusove lisne vaši (Brevicoryne brassicae), u količini 0,25–0,4 kg/ha (2,5 – 4 g na 100 m2), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija.

- lucerka - za suzbijanje lucerkine bube (Phytodecta fornicata), u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m2), tretiranjem pred prvi otkos ako se na 10 zamaha kečerom uhvati 10 imaga ili 60 larvi.

- grašak - za suzbijanje graškovog žiška (Bruchus pisorum), u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m2), kada se u 25 zamaha kečera nađe 2-3 imaga, naročito na ivicama parcela.

- crni luk - za suzbijanje biljnih vaši (Aphididae), u količini 0,25 kg/ha (2.5 g na 100 m2), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija i lukove muve (Delia antiqua), u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m2), tretiranjem na početku piljenja larvi.

- usevu tikve, tikvice, bundeve, dinje i lubenice - za suzbijanje tripsa ( Thrips spp. ) u količini 0,125 kg/ha (1,25 g на 100 m2 ) ,tretiranje pri pojavi prvih jedinki.

Utrošak vode:
- u zasadima jabuke, višnje: 600-1 000 l/ha (6-10 l na 100 m2))
- u usevima duvana, paprike, lucerke i graška 400 l/ha (4 l na 100 m2)
- u usevima krompira, kupusa, crnog luka, tikve, bundeve, tikvice, dinje, lubenice, graška : 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2)

NAPOMENE:

Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na acetamiprid i ukrštene rezistentnosti ne primenjivati alternativno sredstva na bazi neonikotinoida (acetamiprid, imidakloprid, tiakloprid). Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanja stanovništva.
Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: dva puta u zasadima jabuke, crnom luku, tikvi, bundevi, tikvici, dinje, lubenice, krompira i kupusa, za ostale namene jednom.

KARENCA:

- tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica – 3 dana

- krompir, kupus, duvan, paprika, višnja i crni luk -14 dana
- jabuka i lucerka – 28 dana

PAKOVANJE:

2,5g, 25g, 100g, 250g