Triton


 

Naziv

Triton


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Nesistemični, digestivni insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu

AKTIVNA MATERIJA: emamektin bentoat 9,5 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)


PRIMJENA:
- jabuka -  za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u koncentraciji 0,25-0,30 % (2,5-3 l/ha) + 0,25 % mineralnog ulja (Galmin) (2,5 l/ha). Primjenjuju se dva tretmana,
prvo u fazi pojave „crne glave“ odnosno pred piljenje gusjenica, i drugo 10-14 dana posle prvog.
- paradajz - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i moljca paradajza (Tuta absoluta), u količini primene 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2). Primjenjuju se dva tretmana, prvo u vrijeme pojave prvih gusenica, a drugo 7-10 dana nakon prvog.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) - u zasadu jabuke i 300-600 l/ha (3-6 l na 100 m2) - u usjevu paradajza.

NAPOMENE:
U kombinaciji sa mineralnim uljima, preparat Triton se ne smije primjenjivati sa preparatima na bazi sumpora i kaptana.
Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: dva puta u zasadu jabuke, tri puta u usjevu paradajza.

KARENCA :

- jabuka - 7 dana
- paradajz - 3 dana

PAKOVANJE:

250 ml, 1L