Can 27% N


 

Naziv

Can 27% N

MINERALNA - AZOTNA


Proizvođač

NITROGENMUVEK ZRT


Sastav:
- ukupan azot (N):27 %
- amonijačni azot:13,5  %
- nitratni azot:13,5 %
                            
- kalcijum oksid (CaO) 7 %
- magnezijum oksid (MgO) 5 %

Petiso-KAN je azotno mineralno đubrivo koje pored azota sadrži visok nivo kalcijuma i magnezijuma, sa ukupnim sadržajem aktivnih supstanci od 39 %. U azotu Petiso-KAN đubriva u istom odnosu može se pronaći sporodelujući amonijačni - azot i brzodelujući nitratni-azot što ga čini veoma efikasnim za prihranu svih biljnih vrsta. Pored opskrbljivanja biljaka azotom, ovo đubrivo doprinosi i zadovoljavanju potreba biljaka za kalcijumom i magnezijumom. Primjenjuje se u količini od 200 do 500 kg/ha.

VELIČINA PAKOVANJA: 25 kg i 700 kg