KRISTALON ŽUTI


 

Naziv

KRISTALON ŽUTI

13+40+13+mikroelementi


Proizvođač

YARA


Potpuno vodotorastvorljivo bezhlorno đubrivo

Ukupan azot ( N ) 13 %
Nitratni azot4,4 %
Amonijačni azot 8,6 %
Fosfor pentoksid ( P205 )
Rastvorljiv u vodi 40 %
Kalijum oksid ( K2O )
Rastvorljiv u vodi 13 %
Bor (B)rastvorljiv u vodi 0,025 %
Bakar (Cu) rastvorljiv u vodi 0,01 %
Gvožđe (Fe) rastvorljiv u vodi 0,07 %
Mangan (Mn) rastvorljiv u vodi 0,04 %
Molibden (Mo) rastvorljiv u vodi 0,004 %
Cink (Zn) rastvorljiv u vodi 0,025 %

Kristalon žuti je potpuno vodorastvorljivo bezhlorno đubrivo koje se koristi prvenstveno za fertigaciju povrtarskih, voćarsko-vinogradarskih, ratarskih kultura, kao i ukrasnih biljaka u početnim fazama porasta usjeva gdje zbog svog veoma visokog sadržaja lako pristupačnog fosfora dovodi do jačeg i bržeg razvoja korjenovog sistema i priprema biljku za obilnije cvjetanje i plodonošenje  .
Doza primjene u fertigaciji je 4 – 6 kg / 1000 m² / 10 dana , dok se kod zalivanja rasada mladih biljaka ( gdje se inače vrlo često koristi ) koncetracija kreće 0,1-0,15 %
tj. 10-15 g /10 L vode.

VELIČINA PAKOVANJA: 1 kg, 5 kg i 25 kg