SANIBEL


 

Naziv

SANIBEL


Proizvođač

EUROPLANT


Zrenje (Dospevanje): Veoma rana sorta


Izgled krtole i prinos: Krtole su okruglo – ovalnog oblika sa veoma plitkim okcima. Pokožica je crvene boje, glatka, dok je boja mesa svijetlo žuta. Karakteriše je vrlo visok prinos srednje krupnih do krupnih veoma lijepih i uniformnih krtola.


Otpornosti: Ova sorta se karakteriše sa veoma visokom otpornošću na virusna oboljenja i srednje visokom otpornošću na prouzrokovača plamenjače krompira, kao i visokom otpornošću prema prouzrokovačima bakterioznih oboljenja.


Namjena: Sorta je namjenjena za proizvodnju ranog krompira.


SANIBEL je adaptibilna sorta sa srednjim zahtjevima prema kvalitetu zemljišta i navodnjavanju. Ova sorta je  osjetljiva na herbicide na bazi metribuzina (Sencor), zbog čega nije preporučljivo koristiti ove herbicide nakon nicanja krompira .