Azimut 80 WG


 

Naziv

Azimut 80 WG


Proizvođač

CHEMINOVA A/S


Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem.

AKTIVNA MATERIJA: fosetil - aluminijum 800 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)

PRIMJENA:

- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 2 kg/ha  (20 g na 100 m2), preventivno, prije uslova za ostvarivanje infekcije, od faze kada su razvijena tri lista (BBCH 13) ili neposredno posle pojave simptoma od prve primarne infekcije, a prema uslovima za stvaranje zaraze. Utrošak vode 1000 l/ha.
- krastavac - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji 0,25 – 0,37% (25-37 g u 10 l vode),  najbolje primjeniti prije uslova za ostvarivanje infekcije. Utrošak vode 200 – 400 l/ha.


NAPOMENE:

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je tri puta.
Preparat se ne smije mješati sa sredstvima alkalne i kisele reakcije.


KARENCA:

- vinova loza (stone sorte) - 35 dana
- vinova loza (vinske sorte) - 42 dana
- krastavac - 4 dana
 

PAKOVANJA:

 150 g, 250 g, 500 g