Captan 80 WG


 

Naziv

Captan 80 WG


Proizvođač

UPL


Kontaktni preventivni fungicid u obliku vododisperzibilnih granula (WG) za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu  i povrtarstvu

AKTIVNA MATERIJA: kaptan 800 g/kg preparata

FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)

PRIMJENA:

- jabuka i kruška - za zaštitu od prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis i Venturia pyrina), prouzrokovača rak rana voćaka (Nectria galligena) i prouzrokovača smeđe truleži plodova (Monilia spp.) Koristi se u koncentraciji od 0.2 % (200 g preparate u 100 l vode). Utrošak vode 500-1100 L/ha. Maksimalan broj tretmana u toku vegetacije je 5 tretmana.

- breskva, nektarina - koristi za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Primjenjuje se u koncentraciji od 0,3% (300 gr preparata u 100 L vode) uz utrošak radne tečnosti od 500-1100 L/ha.

- breskva, kajsija, višnja, trešnja, šljiva - za zaštitu od prouzrokovača šuljikavosti lišća (Stigmina carpophila) i prouzrokovača smeđe truleži plodova (Monilia spp.)

Primjenjuje u koncentraciji od 0,15% (150 grama preparata u 100 L vode). Za ove svrhe primjenjuje se uz utrošak radne tečnosti od 800-1200 L/ha. Može se koristiti maksimalno 2 puta na jednoj površini. -paradajz: koristi se za zaštitu od prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). Primjenjuje se u količini od 0,15-0,19% (150-190 grama preparata u 100 L vode), uz utrošak radne tečnosti od 600-1200 L/ha. Može se koristiti maksimalno 2 (dva) puta u toku vegetacije na istoj površini.

- jagoda - za zaštitu jagode od prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), primjenjuje se u količini od 1,5 kg/ha, uz utrošak radne tečnosti od 400 do 600 L/ha. Može koristiti maksimalno dva puta u toku vegetacije.

NAPOMENE:

Ne smije se miješati sa kiselim insekticidima (dihlorvos, heptenofos, dimetoat), uljnim sredstvima, kalcijum polusulfidom i bakarnim fungicidima.

Ne smije se koristiti za tretiranje plodova prije uskladištenja. Fitotoksičan je za jabuke Crveni delišec i kruške D’Anjou.

Može ispoljiti blagu fitotoksičnost (“kaptanove pjege“) na plodovima nekih sorti jabuke (Vinesep) i kruške (Starking, Sejman, Boskovka i dr.) ako se primjenjuje u fazo precvjetavanja i formiranja plodova (period oko mjesec dana), a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora.

KARENCA: 21 dan

PAKOVANJA:

 1 kg, 5 kg, 10 kg