MUZNE KRAVE 19%


Naziv

MUZNE KRAVE 19%


Golmix Muzne krave 19% je gotova smjesa namijenjena ishrani krava u laktaciji sa proizvodnjom do 20 l mlijeka dnevno. Napravljena je od kvalitetnih žitarica, raznovrsnih izvora proteina i Biomin premiksa i aditiva. 
Sve nabrojano omogućuje odlično zdravlje krava, redovnu plodnost sa visokom proizvodnjom mlijeka. Kvalitetna energija iz kokosove masti i palminog ulja kao i šećer dekstroza omogućavaju kravama proizvodnju na visokom nivou.