Flux


 

Naziv

Flux


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Nesistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje skladišnih patogena u zasadu jabuke

AKTIVNA MATERIJA: fludioksonil 225 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)


PRIMJENA:

- jabuka - za suzbijanje prouzrokovača (Monilinia fructigena i Penicillium spp.) u količini primjene 1 l/ha. Vrijeme primjene je 1 – do 2 tretmana prije berbe, najkasnije sedam dan pred berbu. Najbolje rezultate postiže preventivnim korišćenjem ili u ranim fazama infekcije. Ima odličan toksikološki profil pa je klasifikovan kao „fungicid sa smanjenim toksikološkim rizikom“. Nakon aplikacije čvrsto se vezuje za voštani sloj biljnog tkiva. Utrošak vode 600 – 1000 l/ha.

NAPOMENE:

Prije miješanja sa drugim preparatima, posebno različitih formulacija provjeriti njihovu fizičku kompatibilnost. Ne smije se miješati sa preparatima izrazito kisele reakcije, kao ni sa preparatima koja sadrže bakar i sumpor. U toku jedne godine na istoj površini može se primjeniti maksimalno 2 puta.


KARENCA:

-jabuka - 7 dana


PAKOVANJA:

1 L