SUPER ZA MUZNE KRAVE


Naziv

SUPER ZA MUZNE KRAVE


Super za muzne krave 35% je proizvod namijenjen spremanju gotove smjese za ishranu krava muzara. Za dobijanje kvalitetne smjese koja podmiruje potrebe krava muzara u  proteinima, energiji, vitaminima I mineralima. Potrebno je izmješati superkoncentrat sa žitaricama I to u sledećem odnosu:


1.    Za krave do 20 l mlijeka – 30% supera + 70% žitarice (kukuruz, ječam, zob).
2.    Za krave preko 20 l mlijeka 35% supera + 65% žitarice (kukuruz, ječam, zob)