Galileo


 

Naziv

Galileo


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Folijarni fungicid sa protektivnim i djelimično kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: ditianon 700 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)


PRIMJENA:

- jabuka - za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). Primenjuje se tretiranjem tokom vegetacije, preventivno, pre sticanja uslova za primarno zaražavanje (faze 11/54-81BBCH skale), u količini primjene 0,75-1 kg/ha (7,5-10 g na 100 m2).
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2)
- breskva - kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) i šupljikavost lista (Stigmina carpophila) 0,075 %. Primjenjuje se preventivno, do početka cvjetanja (do faze 51 BBCH skale).
- višnja - mrka pjegavost lišća (Blumeriella jaapii) i šupljikavost lišća (Stigmina carpophila) 0,075 %. Primjenjuje se od precvjetavanja do završenog rasta mladara (faze 67-91 BBCH skale).
Primenjuje se folijarno, prskanjem ili orošavanjem svim tipovima prskalica sa zemlje.


NAPOMENE:

Prije mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost. Ne sme se mešati sa uljnim formulacijama, alkalnim i preparatima na bazi sumpora. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primjeniti tri puta u zasadu jabuke, uz razmak između dva tretiranja od 14 dana, odnosno 7-10 dana u kišnom periodu. U zasadu breskve i višnje najviše se može primjeniti dva puta.


KARENCA:


- breskva -  obezbjeđena vremenom primjene
- jabuka, višnja – 35 dana


PAKOVANJA:

20 gr, 500 gr, 1 kg