Galofungin T


 

Naziv

Galofungin T


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: tiofanat - metil 450 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)


PRIMJENA:

- višnja - za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa). Koncentracija primene je 0,05% (5 ml u 10 l vode na 100 m2), a tretiranjem preventivno, pre ostvarivanja uslova za zaražavanje, u fazi od početka cvjetanja do precvjetavanja (faze 61-67 BBCH-skale).
- jabuka - za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova jabuke u skladištu (Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Colletotrichum gleosporoides,
Gleosporium spp., Monilinia spp., Penicillium expansum). Koncentracija primene je 0,05-0,1% (5-10 ml u 10 l vode na 100 m2), tretiranjem 14 dana prije berbe.
Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l na 100 m2) u zasadu jabuke i višnje.


NAPOMENE:

Preparat Galofungin T se može miješati sa ostalim pesticidima uz određena ograničenja. Ne sme se mešati sa pesticidima jako alkalne reakcije (bordovska čorba), preparatima na bazi bakra, jako kiselim insekticidima u obliku EC formulacija. Zabranjena je primjena sredstva za zaštitu bilja Galofungin T u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primjeniti jednom u zasadu jabuke, a tri puta u zasadu višnje, uz interval između dva tretiranja od 14 do 21 dan.


KARENCA:


- višnja -obezbjeđena vremenom primjene
- jabuka - 14 dana


PAKOVANJA:

50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 L