Indofil 75 WG


 

Naziv

Indofil 75 WG


Proizvođač

INDOFIL INDUSTRIES


Kontaktni preventivni fungicid u obliku vododisperzibilnih granula (WG) za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu i povrtarstvu

AKTIVNA MATERIJA: mankozeb 750 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)

PRIMJENA:
- jabuka - koristi se za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis) u količini 2 - 2,5 kg/ha (20 – 25 g na 100 m2 ). Utrošak vode 1000 l/ha.
- krompir -  koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) u količini  2 - 2,5 kg/ha (20 – 25 g na 100 m2 ). Utrošak vode 200-400 l/ha.
- vinova loza - koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Peronospora viticola) u količini 2 - 2,5 kg/ha (20 – 25 g na 100 m2 ). Utrošak vode 1000 l/ha.

NAPOMENE:

Preparat se na istoj površini u toku jedne vegetacije može primijeniti 3 puta. Može se mješati sa preparatima na bazi: bakar-oksihlorida, metalaksila-M, cimoksanila, dimetomorfa, propamokarb-hidrohlorida. Ne mješa se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat, fosfamidon), bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Ne miješa se sa sumporom prilikom zadnjih tretiranja jer znatno produžava perzistentnost mankozeba. U slučaju primjene sa drugim preparatima na bazi drugih aktivnih materija treba prethodno provjeriti kompatibilnost formulacija.

KARENCA:
- krompir - 14 dana
- jabuka i stono grožđe - 21 dan
- vinsko grožđe - 42 dana

PAKOVANJA:

30 g , 250 g, 1 kg, 10 kg