ODISEJ


 

Naziv

ODISEJ


Proizvođač

NS SEME


 • Veoma rana sorta ozimog tritikala
 • Stabljika prosječne visine 100-110 cm
 • Vrlo dobra otpornost na bolesti
 • Odlična otpornost na polijeganje
 • Masa 1000 zrna oko 47-49 g
 • Hektolitarska masa 75-79  kg/hl
 • Može se koristiti na različite načine kao:
  • stočna hrana: ispaša, silaža i zrno
  • sirovina  za dobijanje bioetanola, a i slada u industriji
  • sirovina za dobijanje piva
  • u mješavini sa pšenicom koristi se za sprvljanja hljeba
 • Optimalan rok sjetve 10.-25. oktobra
 • Norma sjetve: 450-550 klijavih zrna/m2 (220-260 kg/ha)