Metod 480 sc


 

Naziv

Metod 480 sc


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Nesistemični fungicid sa protektivnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu

AKTIVNA  MATERIJA: kaptan  480 g/l preparata

FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMJENA:

- jabuka i kruška -  koristi se za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis i Venturia pyrina), tretiranjem preventivno, tokom vegetacije, prije ostvarivanja uslova za zaražavanje, u količini primjene 2-3l/ha (20-30 ml na 100m²).
- koštičavog voća (trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive) -  za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla), tretiranjem preventivno, tokom vegetacije, prije ostvarivanja uslova za zaražavanje, u količini primjene 2-3l/ha (20-30 ml na 100m²).
- šljiva - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Polystigma rubrum), tretiranjem preventivno, tokom vegetacije, prije ostvarivanja uslova za zaražavanje, u količini primjene 2-3l/ha (20-30 ml na100m²).
- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), tretiranjem preventivno, tokom vegetacije, prije ostvarivanja uslova za zaražavanje, u količini primjene 2-3l/ha (20-30 ml na 100m²).
- jagoda - za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), tretiranjem od početka cvjetanja do punog cvjetanja  i prouzrokovača pjegavosti lista (Mycosphaerella fragariae), tretiranjem tokom vegetacije, vodeći računa o karenci, u količini primjene 2-3l/ha
Utrošak  vode: 1000 l/ha (10 l na 100m²) u zasadu jabuke, kruške, koštičavog voća, 600 l/ha (6 l na 100 m2) u zasadu vinove loze I 200 - 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2) u zasadu jagode.

NAPOMENA:

Zabranjena je primjena sredstava za zaštitu bilja Metod 480 SC u vodozaštitnim
zonama za izvorišta voda i vodosnabdjevanje stanovništva.
 Ne smije se mješati sa insekticidima kisele reakcije, Bordovskom čorbom i sumporno-krečnom čorbom, uljnim i ES formulacijama, sumporom kada se koristi u fenofazama precvjetavanja i formiranja plodova kod nekih sorti jabuka. Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: najviše 2-3 puta u zasadu jagode, a 4 puta za ostale namjene.

KARENCA:

- vinova loza – 35 dana
- jabuka, kruška, trešnja, višnja, šljiva, breskva, kajsija,  jagoda – 21 dan

 

PAKOVANJE:

300 ml, 1L i 5L