Neotopsin 70 WG


 

Naziv

Neotopsin 70 WG


Proizvođač

NIPON SODA


Neotopsin 70 WG je fungicid namijenjen za kontrolu velikog broja fitopatogenih gljiva u različitim gajenim biljkama.

AKTIVNA MATERIJA: tiofanat metil 700 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)

PRIMJENA:

- jabučaste voćne vrste (jabuka i kruška) -  primjenjuje se za suzbijanje prouzrokovača gorke truleži jabuke- Gloeosporium fructigenum i pr. rak rana voćaka- Nectria galligena u količini primjene preparata od 1 kg/ha, uz utrošak radne tečnosti od 1000-1500 l/ha. Primjenjuje se folijarno od prvih otvorenih cvjetova do plodova pred berbu, poštujući vrijeme karence (fenofaze BBCH 60-87). Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije na istoj površini.
- nektarina i breskva - primjenjuje se za suzbijanje prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka- Cytospora cincta u količini primjene preparata od 1 kg/ha, uz utrošak radne tečnosti od 1000-1500 l/ha. Primjenjuje se folijarno od prvih otvorenih cvjetova do plodova pred berbu, poštujući vrijeme karence (fenofaze BBCH 60-87). Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije na istoj površini.
- višnja i trešnja - primjenjuje se za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvjetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavih voćaka- Monilia laxa u količini primjene preparata od 1 kg/ha, uz utrošak radne tečnosti od 1000-1500 l/ha. Primjenjuje se folijarno od prvih otvorenih cvjetova do početka zrenja ploda (fenofaze BBCH 60-81), poštujući vrijeme karence.Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije na istoj površini.
- šljiva -  primjenjuje se za suzbijanje prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka- Cytospora cincta u količini primjene preparata od 1 kg/ha, uz utrošak radne tečnosti od 1000-1500 l/ha. Primjenjuje se folijarno od prvih otvorenih cvjetova do početka zrenja ploda (fenofaze BBCH 60-81), poštujući vrijeme karence. Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije na istoj površini.
- vinova loza - u zasadu vinove loze se primjenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive truleži- Botrytis cinerea u količini primjene preparata od 1,5 kg/ha, uz utrošak radne tečnosti od minimalno 400 l/ha. Primjenjuje se folijarno do početka sazrijevanja bobica- pojava šarka (fenofaza BBCH 81).Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije na istoj površini.
- lijeska - u zasadu lijske se primjenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive pjegavosti lista lijeske- Gloeosporium corylii u količini primjene preparata od 1,25 kg/ha, uz utrošak radne tečnosti od 1000 l/ha. Primjenjuje se folijarno, nakon berbe lješnjaka (poslije fenofaze BBCH 91). Maksimalno se može primjeniti 2 (dva) puta u toku vegetacije na istoj površini, sa intervalom između tretmana od 10-12 dana.
- paradajz i patlidžan (na otvorenom polju i zaštićenom prostoru)-  u paradajzu i patlidžanu se primjenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive truleži- Botrytis cinerea u količini primjene preparata od 1,25 kg/ha. Primjenjuje se folijarno, tokom cijele vegetacije, sve do postizanja pune zrelosti ploda (fenofaza BBCH 89), poštujući vrijeme karence. Maksimalno se može primjeniti 2 (dva) puta u toku vegetacije na istoj površini, sa razmakom između tretmana. Norma utroška radne tečnosti na otvorenom polju je maksimalno 550 l/ha, a u zaštićenom prostoru 1150 l/ha (ili 11,5 l/100 m2). . Fungicid Neotopsin 70 WG u paradajzu i patlidžanu se primjenjuje i za suzbijanje fitopatogenih gljiva Fusarium spp., Cladosporium spp., Verticillium spp. i Rhizoctonia spp. (tzv. “zemljišnih gljiva”) u količini primjene preparata od 1,20 kg/ha. Za ove svrhe se primjenjuje kroz sistem za navodnjavanje. Maksimalno se može primjeniti 2 (dva) puta u toku vegetacije na istoj površini, sa razmakom između tretmana od 15-20 dana.
- dinja i lubenica (na otvorenom polju) -  u dinji i lubenici primjenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive truleži- Botrytis cinerea, te prouzrokovača crne pjegavost lista i trulež stabljike- Didymella bryoniae i prouzrokovača pepelnica (Sphaerotheca spp, Erysiphe spp.) u količini primjene preparata od 1 kg/ha. Norma utroška radne tečnosti 1000 l/ha. Primjenjuje se folijarno tokom vegetacije. Maksimalno se može primjeniti 2 (dva) puta u toku vegetacije na istoj površini, a razmak između tretmana je 14 dana.

- dinja i lubenica (u zaštićenom prostoru) -  u dinji i lubenici u zaštićenom prostoru primjenjuje za suzbijanje sive truleži- pr. Botrytis cinerea, crne pjegavost lista i trulež stabljike- pr. Didymella bryoniae i pepelnica (pr. Sphaerotheca spp, Erysiphe spp.)  u količini primjene preparata od 1,20 kg/ha. Norma utroška radne tečnosti 1000 l/ha. Primjenjuje se folijarno tokom vegetacije. Maksimalno se može primjeniti 2 (dva) puta u toku vegetacije na istoj površini, a razmak između tretmana je 14 dana.
Fungicid Neotopsin 70 WG se u dinji i lubenici može da se primjeni za suzbijanje prouzrokovača sive truleži- Botrytis cinerea, pr. crne pjegavost lista i trulež stabljike- Didymella bryoniae i pr. pepelnica (Sphaerothecaspp, Erysiphe spp.) kombinovanom primjenom u dva vezana tretmana.

PRVI TRETMAN je primjena fungicida kroz sistem za navodnjavanje koje se vrši kada je na dinji i lubenici vidljiv treći cvijet na glavnom stablu, pa sve do kada je prvi plod na glavnom stablu dostigao punu veličinu i oblik (fenofaza po BBCH skali 63-71). Fungicid se preko sistema za navodnjavanje (sistem “kap po kap”) primjenjuje u količini od 3,2 kg/ha. Norma utroška radne tečnosti, kroz sistem za navodnjavanje, je 500-1200 l/ha.
DRUGI TRETMAN je folijarni i vrši se 14 dana nakon prvog tretmana, tj od fenofaze kada je otvoreno većina cvjetova na glavnom stablu, pa sve do pune zreleosti (fenofaze BBCH 69 89), poštujući vrijeme karence. Fungicid se u folijarnom tretmanu primjenjuje u količini od 1,0 kg/ha. Norma utroška radne tečnosti pri folijarnoj primjeni je 1000 l/ha.
- boranija (na otvorenom polju) -  u boraniji se primjenjuje za suzbijanje prouzrokovača antraknoza- Colletotrichum spp., prouzrokovača rđe- Uromyces spp., prouzrokovača pepelnica- Eryisphe spp. u količini primjene preparata od 1,10 kg/ha. Norma utroška radne tečnosti je 350 l/ha. Primjenjuje se folijarno, počev od kada 10% mahuna dostigne tipičnu veličinu, pa do fenofaze kada su u mahuni vidljiva prva zrna (fenofaze BBCH 71-79). Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije na istoj površini.
- pasulj (na otvorenom polju)-  primjenjuje se za suzbijanje antraknoza- prouzrokovač Colletotrichum spp., rđe- pr. Uromyces spp. i pepelnica pr. Eryisphe spp.  u količini primjene preparata od 1,10 kg/ha. Norma utroška radne tečnosti je 350 l/ha. Primjenjuje se folijarno do momenta kada 10% mahuna dostigne tipičnu veličinu (fenofazi BBCH 71). Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije u toku vegetacije na istoj površini.
- grašak (na otvorenom polju) - u mladom grašku se primjenjuje za suzbijanje prouzrokovača antraknoza- Colletotrichum spp., pr. rđe- Uromyces spp., prouzrokovača pepelnica- Eryisphe spp. u količini primjene preparata od 1,10 kg/ha. Norma utroška radne tečnosti je 350 l/ha. Primjenjuje se folijarno počev od kada 10% mahunadostigne tipičnu veličinu, pa do fenofaze kada su u mahuni vidljiva prva zrna (fenofaze BBCH 71-79). Maksimalno se može primjeniti 2 (dva) puta u toku vegetacije u toku vegetacije na istoj površini, sa razmakom između tretmana od 14 dana.
- uljana repica -  primjenjuje se za suzbijanje prouzrokovača bijele truleži suncokreta i drugih biljaka- Sclerotinia sclerotiorum i prouzrokovača crne pjegavosti- Alternaria brassicae  u količini primjene preparata od 0,9 kg/ha. Norma utroška radne tečnosti je 350 l/ha. Primjenjuje se folijarno pri kraju razvoja ploda, a prije početka njegovog zrenja (fenofaza BBCH 79). Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije na istoj površini.
- ozima pšenica i ozimi ječam - u usjevu pšenice i ječma se primjenjuje za suzbijanje prouzrokovača rđa- Puccinia spp., kao i “zemljišnih fitopatogenih gljiva” u količini primjene preparata od 0,9 kg/ha, uz utrošak radne tečnosti od 350 l/ha. Primjenjuje se folijarno od kraja klasanja, kada su se pojavili svi klasovi, pa do početka nalijevanja zrna (fenofaze BBCH 59-71). Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije na istoj površini.
- cvijeće i ukrasno bilje - u cvijeću i ukrasnom bilju se primjenjuje za suzbijanje prouzrokovača rđa (Puccinia spp.)  i prouzrokovača pjegavosti lista (Septoria spp.) u količini primjene preparata od 0,3 do 1,1 kg/ha, uz utrošak radne tečnosti od 400-1000 l/ha. Primjenjuje se folijarno prije cvjetanja. Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije na istoj površini.
- tretman lukovica (prije sadnje) -  koristi za preventivnu zaštitu sadnog materijala lukovica. Koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive truleži Botrytis spp. i prouzrokovača fuzariozne truleži- Fusarium spp. na način da se lukovice prije sadnje potope u rastvor fungicida u trajanju od 15 do 30 minuta. Radna tečnost fungicida za ove namjene se pravi tako da se 0,7-0,9 kg preparata rastvori u 100 litara vode ili 0,7-0,9%- tni rastvor preparata.  Maksimalno se može primjeniti jednom u toku vegetacije na istoj površini.
- čempres - u čempresima se koristi za zaštitu od  Seiridium cardinale- prouzrokovača sušenja grana i raka kore čempresa i tuje. Primjenjuje se u količini preparata od 1,25 kg/ha ili da radnu tečnost fungicida napravimo tako što se rastvori 60 do 70 grama preparata u 100 litara vode. Utrošak radne tečnosti je 1800-2000 l/ha, a primjenjuje se tretmanom u jesen ili proljeće. Za ove svrhe može se koristiti 2 (dva) puta sa razmakom između tretmana od 15 dana.
- platan - u platanima se koristi za zaštitu od  Ceratocystis fimbriata- obojenog raka platana. Primjenjuje se tako što se rastvori 150 grama preparata u 100 litara vode.. Primjenjuje se folijarno, nakon rezidbe, s tim da se fungicid lokalno nanosi na rezna mjesta  pomoću leđnog orošivača ili prskalice, dok se cijelo drvo NE TRETIRA. Za ove svrhe može se koristiti jednom u toku godine.

NAPOMENE:

Proizvod se ne koristi neposredno pred kišu. Fungicid Neotopsin 70 WG je najbolje koristi preventivno u ranim fazama razvoja bolesti i izbegavati terapeutsku (kurativnu) primjenu. Fungicid Neotopsin 70 WG primjenjujte tako da ga neizmjenično rotirate sa fungicidima mehanizama djelovanja. Fitopatogena gljiva Botrytis cinerea lako razvija rezistentnost na tiofanat- metil, a problem je naročito izražen u plastenicima, te treba poštovati mjere upravljanja rezistentnošću. Prije miješanja sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

KARENCA:

-    jabuka, kruška, nektarina, breskva - 3 dana;
-    višnja i trešnja, šljiva - 14 dana;
-    vinova loza - 35 dana.
-    lijeska – obezbjeđena vremenom primjene
-    paradajz, patlidžan, dinja, lubenica - 3 dana;
-    boranija,  grašak-  14 dana.  
-    pasulj, grašak - 28
-    uljana repica - 49 dana;
-    ozima pšenica i ozimi ječam - obezbjeđena vremenom primjene;
-    cvijeće i ukrasno bilje, tretman lukovica (prije sadnje) - karenca nije potrebna
-   čempres, platani - karenca nije potrebna

PAKOVANJA:

500 g