Promesa


 

Naziv

Promesa


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu


AKTIVNA MATERIJA: azoksistrobin 250 g/l preparata

FORMULACIJA: koncentrovana suspezija (SC)


PRIMJENA:

- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), tretiranjem po pojavi prvih pjega, a prije sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator), tretiranjem preventivno u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma, a najkasnije u vrijeme pojave prvih simptoma, u koncentraciji primjene 0,075% (7,5 ml u 10 l vode)
- malina -  za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara - bijelih mladara (Didymella applanata) preventivnim tretiranjem od faze kada su prvi lastari dužine oko 60 cm (od kraja maja) kada se očekuju povoljni uslovi za zaražavanje i širenje oboljenja pri koncentraciji primjene 0,075 % (7,5 ml u 10 l vode)
- krastavac -  za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) preventivnim tretiranjem od faze kad su razvijena dva prava lista , u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma u intervalima 8-10 dana u količini primjene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²)
- lubenica - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače lubenica (Pseudoperonospora cubensis) i antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium) u količini od 0,75 l/ha. Vrijeme primjene je preventivno tokom vegetacije, prije sticanja uslova za primarno zaražavanje ili nakon pojave prvih simptoma.
- krompir i paradajz -  za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i prouzrokovač crne pjegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani), preventivnim tretiranjem prije sticanja uslova za zaražavanje, a najkasnije u vrijeme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja u količini primjene 0,75 l/ha (7,5ml na 100 m²)
- jagoda -  za suzbijanje prouzrokovača sive pjegavosti jagode (Mycosphaerella fragariae) tretiranjem od početka vegetacije do početka zrenja i/ili poslije berbe  i to po pojavi prvih simptoma, a prije sticanja uslova za širenje oboljenja u količini primjene 0,75 l/ha (7,5ml na 100 m²).
- pšenica - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis) u količini 1 l/ha. Vrijeme primjene je tokom vegetacije kada postoje uslovi za zaražavanje ili po pojavi prvih simptoma oboljenja (faze 25-61 BBCH skale)


Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m²) za krastavac, lubenicu,pšenicu, paradajz, krompir i jagodu, 300-600 l/ha (3-6 l na 100 m²) za malinu i 600-1000 l/ha za vinovu lozu (6-10 l na 100 m²).


NAPOMENA:
U zaštiti maline Promesa pored odličnog djelovanja na “didimelu” ispoljava dobro sporedno djelovanje na mnoge druge značajne bolesti ove kulture. Nalazi se na listama dozvoljenih aktivnih materija u svim evropskim zemaljama i predstavlja osnovu programa zaštite maline od prouzrokovača bolesti. U povrtlarskoj praksi se često koristi preventivno tokom vegetacije, ali i kurativno ukoliko je došlo do ostvarene infekcije između berbi zbog kratke karence. Iako je kratka karenca jedna od važnih karakteristika sa primjenom u usjevima lubenica treba početi 7-10 dana nakon rasađivanja jer Promesa pokazuje odlično djelovanje protiv pojave bolesti gumozne plamenjače stabla. U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja je dva puta u zasadu vinove loze i lubenice i usjevu pšenice, a tri puta za ostale namjene računajući i primjenu drugih fungicida.

KARENCA:

- vinova loza  - 21 dan
- pšenica – 35 dana
- krompir – 14 dana
- malina, jagoda  - 10 dana
- krastavac, lubenica – 4 dana
- paradajz  - 3 dana


PAKOVANJE:

50 ml, 200 ml, 1 l