Žetva i rezultati vaganja ogleda kukuruza - Čađavica

PROIZVOĐAČ: NOVICA POPOVIĆ

LOKACIJA: ČAĐAVICA

DATUM: 10.10.2020.

REZULTATI VAGANJA:

R.br Institut Hibrid/Sorta FAO grupa / grupa zrenja Prinos kg/ha sa 14% vlage
1 NS SEME NS 3022 360 9200
2 NS 5010 580 12300
3 PI INSTITUT OSIJEK OS 3114 330 12200
4 FILIGRAN 450 11400