Zaštita od korova je jedna od najvažnijih mjera uspješne proizvodnje kukuruza i soje. Sa zaštitom protiv korova preporučujemo da se počne odmah poslije sjetve, a prije nicanja usjeva. Praksa je pokazala da suzbijanje korova poslije sjetve a prije nicanja usjeva, znatno smanjuje populaciju korova u kasnijim fazama razvoja.

- Preporuka za suzbijanje korova u kukuruzu poslije sjetve a prije nicanja ili nakon nicanja do 3. lista kukuruza:

PRESSTO 1,4 l/ha

REZON 2 l/ha

 

- Preporuka za suzbijanje korova u soji poslije sjetve a prije nicanja usjeva:

PRESSTO 1,4 l/ha

DANCOR 0,75 kg/ha

 

Preporučene kombinacije herbicida doprinose suzbijanju najznačajnijih širokolisnih i uskolisnih korova u usjevima kukuruza i soje.