Avgust


01.

RATARSKO-POVRTARSKI RADOVI


Većina usjeva kukuruza se nalazi u fazi oplodnje i nalivanja zrna. Ovo je veoma kritična faza u kojoj kukuruz zahtjeva velike količine zemljišne vlage, a uobičajeno je da u našem podneblju u tom periodu vlada velika suša. Ovo je poslednji momenat za proizvođače koji nisu do tada obezbedili određen vid navodnjavanja kukuruza, da postave trake za navodnjavanje „KAP PO KAP“ u svaki drugi red kukuruza i na taj način sačuvaju i obezbede visok i kvalitetan prinos kukuruza. Krajem mjeseca započinje se sa sjetvom uljane repice, travno-djetelinskih smjesa kao i čistih trava i djetelina.
Povrtari koji su posijali luk u martu mjesecu počinju sa vađenjem luka, rashlađivanjem i odlažu ga u skaldište gdje će nekoliko mjeseci sačekati pakovanje i realizaciju na tržištu. Proizvođači ozimog luka pripremaju zemljište za sjetvu i vrše sjetvu luka iz sjemena, a najčešće gajeni varijeteti su SIBIR, SWIFT I ELEMENT.
Započinje se sa proizvodnjom rasada zelene salate, vrši se sjetva špinata. Za ovu namjenu preporučujemo salatu GENESIS i špinat REMBOUR.

02.

RADOVI U VOĆNJAKU


Nastavlja se sa branjem ljetnih vrsta i sorti voća. U cilju suzbijanja prouzrokovača skladišnih patogena i duže održivosti plodova u skladištu, preporučujemo upotrebu jednog od najsavremenijih fungicida FLUX u dozi 1 l/ha. Ako vladaju sušni uslovi potrebno je vršiti redovno zalivanje voćnjaka kako bi se osigurao visok i kvalitetan prinos kako u ovoj godini tako i diferencijacija rodnih pupoljaka za narednu godinu.