Kako bi spriječili smanjenenje prinosa strnih žita potrebno je na vrijeme izvršiti zaštitu usjeva.

Za efikasno suzbijanje svih širokolisnih korova u usjevima strnih žita preporučujemo upotrebu herbicida XANADU u dozi 100 gr/ha. Pored herbicida Xanadu za suzbianje širokolisnih korova dobro se pokazala i provjerena kombinacija herbicida BONACA 0,4 l/ha + TEZIS 10 g/ha. Pomenuti herbicidi (XANADU ili kombinacija BONACA + TEZIS) mogu se primjeniti od faze razvijenog 3. lista pa do faze pojave lista zastavičara u usjevima pšenice i ječma.

Za suzbijanje najznačanijih prouzrokovača bolesti lista i stabla uz herbicide preporučujemo dodati i fungicid AKORD u dozi 0,5-1 l/ha. 

Takođe, u prvim tretmanima strnih žita preporučujemo upotrijebiti i insekticide. Za ovu namjenu dobro se pokazao insekticid POLUX u dozi 0,3 l/ha.

Uz odabranu kombinaciju herbicida, fungicida i insekticida radi boljeg rasta i razvoja odnosno stimulacije prinosa u tank mix se može dodati i folijarno đubrivo TONIVIT u dozi 1 l/ha ili NITROGENIUS u dozi 2 l/ha.