Što se tiče jabučastog voća, ono se još uvijek nalazi u fazama kada je primjena insekticida zabranjena, te se njihova upotreba još uvijek ne preporučuje.

U zasadima jabučastog voća i dalje su aktuelne mjere zaštite protiv prouzrokovača pjegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis i Venturia pirina), gdje se uz preventivne fungicide ( METOD 480 SC, CAPTAN 80 WG) sada mogu kombinovati sistemični fungicidi:
SEKVENCA – 0,3 l/ha
AKORD – 0,3 l/ha

Takođe, u svrhu borbe protiv prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučujemo primjenu sistemičnih fungicida:
FOTON – 0,2 l/ha
LUNAR – 0,2 l/ha