April


01.

RATARSKO – POVRTARSKI RADOVI


Sa porastom temperature strna žita se bude, počinju ubrzano da rastu i razvijaju se i u ovom periodu je potrebno obaviti tretman protiv korova. Pouzdan herbicid za tu namjenu je svakako XANADU kao i dobro provjerena kombinacija herbicida TEZIS + BONACA. Ovim herbicidima se može dodati i fungicid AKORD, NEOTPOSIN 70 WG, ANTRE PLUS ili CERES za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti, kao i folijarno đubrivo TONIVIT. Za suzbijanje štetnih insekata u tank mix se može dodati i insekticid POLUX.

U ovom mjesecu vrši se priprema zemljišta i sjetva kukuruza. Sa sjetvom kukuruza treba započeti kada se sjetveni sloj zagrije na temperaturu 10-12° C. Za ovu namjenu dobro su se pokazali hibridi sjemenske kuće Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad kao i hibridi Poljoprivrednog instituta Osijek.
Proizvođači krompira vrše sadnju krompira čije su sjeme naklijavali u toku prethodnh mjeseci. Nakon sadnje krompira redove je potrebno ogrnuti i formirati pravilan banak, a nakon toga izvršiti zemljišni tretman protiv korova  herbicidima ZANAT + VELTON.
Početkom aprila u zaštićene prostore bez grijanja vrši se rasađivanje rasada paprike, paradajza i krastavca, a krajem mjeseca proizvođači krastavca, lubenice i dinje na otvorenom polju vrše postavljanje mulch folije i sistema „KAP PO KAP“.

02.

RADOVI U VOĆNJAKU


Potrebno je izvršiti prihranu voćaka azotnim mineralnim đubrivima. Za ovu namjenu dobru efikasnost je pokazalo azotno mineralno đubrivo KAN. Vršiti praćenje vremenske prognoze i u skladu sa njom zaštiti voćnjake od kasnih proljećnih mrazeva. Voćari u ovom mjesecu rade zaštitu koštičavog voća od prouzrokovača sušenja cvjetova i grančica. Za ovu namjenu dobro su se pokazali fungicidi NEON, PEHAR, AKORD, NEOTOPSIN 70 WG. Preporučuje se početi sa zaštitom kruške i jabuke protiv prouzrokovača pjegavosti lista i krastavosti plodova. Mogu se koristiti kontaktni fungicidi kao što su: INDOFIL 75 WG, METOD 480 SC, CAPTAN 80 WG u kombinaciji sa sitemičnim fungicidima kao što je NEON ili PEHAR.